Δημόσιοι Υπάλληλοι - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δράσεις
αφετηρία
για το τεε για τον μηχανικό για τη χώρα
___________________________
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣ: Διοικούσα Επιτροπή Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Προτεινόμενες παρεμβάσεις για δημοσίους υπαλλήλους μηχανικούς

Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η διαίρεση της ελληνικής κοινωνίας σε «ελεύθερους επαγγελματίες» και «υπαλλήλους». Σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν τα κατώτατα ένστικτα του «κοινωνικού αυτοματισμού» και να μη νοιάζεται κανείς γι’ αυτά που συμβαίνουν δίπλα του.
Πιστεύουμε ότι η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη είναι το αντίβαρο στη «χωρίς αντίπαλο» ισοπέδωση των πάντων.
Αν η Δημόσια Διοίκηση στηριχτεί αποδοτικά, ο ιδιωτικός τομέας και το ελεύθερο επάγγελμα θα δουλέψουν πιο παραγωγικά. Κι αν ο ιδιωτικός τομέας και το ελεύθερο επάγγελμα παράξουν περισσότερο πλούτο, η Δημόσια Διοίκηση θα στηριχτεί ακόμη περισσότερο. Είναι όλα αλληλένδετα.
Με αυτήν τη σκέψη, προτείνουμε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. να κάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
1) Σήμερα η δουλειά κι η ευθύνη του Μηχανικού στο Δημόσιο εξισώνεται μισθολογικά με όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή η ισοπέδωση είναι άδικη. Είναι ακατανόητο να είναι τα χρόνια εμπειρίας το μοναδικό κριτήριο για την αμοιβή ενός εργαζόμενου και να μη λαμβάνεται καθόλου υπόψη η βαρύτητα της εργασίας στο τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα.
Προτείνουμε: επανασχεδιασμό του ενιαίου μισθολογίου με στόχο τη δίκαιη μισθολογική επιβράβευση των μηχανικών και όλων όσων συνεισφέρουν από θέσεις ευθύνης στο τελικό αποτέλεσμα.
2) Σήμερα, όσον αφορά τη μισθολογική κατάσταση, το συναφές μεταπτυχιακό προσθέτει 2 έτη εμπειρίας και το διδακτορικό 6 έτη, ενώ οι 5ετείς σπουδές δεν προσθέτουν κανένα έτος εμπειρίας.
Προτείνουμε: με την αναγνώριση του 5ετούς Διπλώματος ως ισοδύναμο με Master, οι 5ετείς σπουδές να προσθέτουν 1 έτος επιπλέον εμπειρίας στο ενιαίο μισθολόγιο.
3) Όσον αφορά την επιλογή προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, σήμερα το διδακτορικό δίνει 300 μόρια, το πρώτο μεταπτυχιακό δίνει 150 μόρια και το δεύτερο δίνει 30.
Προτείνουμε: όταν το Δίπλωμα θεωρηθεί Master, να αποσαφηνιστεί το καθεστώς μοριοδότησης, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιβραβεύεται όποιος έχει Δίπλωμα και περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά.
4) Σήμερα, για να εγκριθεί η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με μια θέση και να προσμετρηθεί η σχετική προϋπηρεσία απαιτείται να γίνει υπηρεσιακό συμβούλιο.
Προτείνουμε: να δημιουργηθούν οργανογράμματα με σαφή περιγραφή των θέσεων εργασίας και των απαραίτητων προσόντων για κάθε θέση εργασίας. Έτσι η αναγνώριση της συνάφειας θα μπορεί να γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προϊστάμενου γενικής διεύθυνσης, χωρίς να απαιτείται υπηρεσιακό συμβούλιο. Ειδικά το διδακτορικό, αφορά πάντα εξειδικευμένο θέμα και είναι πολύ δύσκολο να συσχετισθεί με συναφή θέση. Η απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού προσθέτει προσόντα και ικανότητες στους μηχανικούς που μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο.
5) Η έλλειψη αξιολόγησης στο Δημόσιο ισοπεδώνει προς τα κάτω όλους τους μηχανικούς. Πιστεύουμε ότι η αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα αναβαθμίσει το ρόλο και τη θέση τους στη δημόσια διοίκηση.
Προτείνουμε: να θεσμοθετηθεί αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια (χωρίς μεσολάβηση υποκειμενικής κρίσης), τα οποία θα εφαρμόζονται μέσα από αδιάβλητες και καταγεγραμμένες διαδικασίες, ενσωματώνοντας σε αυτές πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. στη Γαλλία) για κάθε θέση δημοσίου υπαλλήλου μηχανικού. Η θετική αξιολόγηση να συνδεθεί με την αμοιβή και με την καταβολή επιδόματος παραγωγικότητας.
6) Οι περισσότερες Δημόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Ειδικά στους περιφερειακούς Δήμους και στις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων εμπλέκονται σε μεγάλο αριθμό αρμοδιοτήτων.
Προτείνουμε: να ανοίξει δημόσιος διάλογος για τη Νέα Αρχιτεκτονική του κράτους, με στόχο ένα Δημόσιο επαρκώς στελεχωμένο, με επιτελικό ρόλο και κεντροποίηση διαδικασιών.

Θέλουμε ένα ΤΕΕ που θα αντιπροσωπεύει όλους τους μηχανικούς: ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τον κλάδο μας από την ισοπέδωση. Να αποκτήσουμε την ηθική υπόσταση και τις αμοιβές που αρμόζουν στις σπουδές μας που επιλέξαμε και ακολουθήσαμε.

Μηχανικοί του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, προχωράμε μαζί!


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού