Για τον Μηχανικό - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προτάσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
 
Ασφαλιστικό
 
1.      Κοινοποίηση σε όλους τους συναδέλφους συγκεκριμένης φόρμας υπολογισμού, ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης τους τι πληρώνει για υπηρεσίες μηχανικού και τι πληρώνει για εισφορές-φόρους κλπ. στο κράτος.

2.      Καθιέρωση ασφαλιστικού συστήματος με ανταποδοτικές εισφορές. Κατάργηση του αναδιανεμητικού ρόλου των εισφορών στη σύνταξη (αυτό μπορεί και πρέπει να γίνεται μόνο με το φόρο). Οι εισφορές στο ασφαλιστικό δεν είναι φόρος.

3.      Καθιέρωση διχτυού προστασίας για τους άνεργους μηχανικούς: τόσο για τους νέους όσο και για τους μηχανικούς που λόγω ηλικίας μπορούν να βγουν στην σύνταξη, αλλά δεν έχουν συμπληρωμένες εισφορές.

4.      Πρόβλεψη αποζημίωσης στον ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό που έχει εργατικό ατύχημα.

5.      Ειδική μέριμνα για τις γυναίκες μηχανικούς, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και λοχείας.

6.      Μείωση υψηλών (σε σχέση με τις καταβληθήσες εισφορές) πρόωρων συντάξεων.

7.      Στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μηδενικό εισόδημα για ένα έτος να γίνεται καταβολή επιδόματος ανεργίας και να επέρχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Εργασία

1.       Εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το ΤΕΕ, σε συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες και Αδειοδοτούσες Αρχές, για τη διεκπεραίωση και την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται:
-          Για την έκδοση Άδειας δόμησης,
-          Για την έκδοση κάθε Άδειας λειτουργίας (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνάθροισης κοινού, αλλά και τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.),
-          Για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
-          Για την έγκριση Τεχνικής Μελέτης του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.).
 
2.       Το ΤΕΕ να γίνει φυσικό και ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος στους πολίτες.
 
3.       Άμεση εφαρμογή του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, με στόχο τον καθορισμό του ρόλου και των ευθυνών κάθε συντελεστή παραγωγής ιδιωτικών έργων.
 
4.       Άμεση υλοποίηση του Φορέα Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ.
 
5.       Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με σαφώς καθορισμένο περιεχόμενο. Να υπάρχει η δυνατότητα δυο επιπέδων: ένα βασικό με τα minimum απαιτούμενα για όλους (π.χ. ψηφιοποίηση αρχείου μελετών κτιρίου) και ένα εμπλουτισμένο, για όσους το επιθυμούν.
 
6.       Κωδικοποίηση της τεχνικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη στήριξη των μηχανικών. Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση από το ΤΕΕ για κάθε σχετική τροποποίηση, κατάργηση ή/και συμπλήρωση της νομοθεσίας.
 
7.       Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών δόμησης.
 
8.       Δημιουργία ειδικού προγράμματος στο ΤΕΕ για την εξωστρέφεια των υπηρεσιών του τεχνικού κόσμου, μέσω οργανωμένης παρουσίας σε εκθέσεις & φόρα στο εξωτερικό.
 
9.       Δημιουργία προγράμματος ελέγχου στατικής επάρκειας δημοσίων κτιρίων συνάθροισης κοινού και σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας στο ΤΕΕ για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να αναλάβουν αυτά τα έργα.
 
10.   Δημιουργία προγράμματος στατικής ενίσχυσης ιδιωτικών κτιρίων «Θωρακίζω», στα πρότυπα του «εξοικονομώ», με κατασκευή πλατφόρμας διεκπεραίωσης στο ΤΕΕ.
 
11.   Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ενέργειας, με κατηγοριοποίηση ανά είδος κατανάλωσης (π.χ. φωτισμός, κλιματισμός κλπ.).
 
12.   Ριζική τροποποίηση ΚΕΝΑΚ με ενσωμάτωση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων και ανακύκλωσης στη βαθμονόμησή του.
 
13.   Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας περί Επιθεωρητών Βιομηχανίας, βάσει των οριζομένων στην ΚΥΑ οικ. 3137/191/φ.15/21.3.2012 (Β’ 1048) για την άδεια Επιθεωρητή: α) δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και β) κάθε βαθμού όχλησης. Το κράτος εισέπραξε το παράβολο το 2014 και από τότε δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα.
 
14.   Το ΤΕΕ να οργανώσει δράσεις για: α) ανάπτυξη startups μηχανικών, β) αξιοποίηση δεδομένων ΤΕΕ (στα πλαίσια του Νόμου για την αξιοποίηση των Ανοιχτών Δεδομένων), γ) crowdfunding έργων μηχανικού και δ) απλούστευση διαδικασιών αδειοδοτήσεων σε θέματα επενδύσεων και νέων επιχειρήσεων.
 
15.   Επιδίωξη στρατηγικής συνεργασίας του ΤΕΕ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ΠΟΜΙΔΑ σε θέματα αειφόρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.
 
16.   Δημιουργία πλατφόρμας και εργαλείων toolkit για Κυκλική Οικονομία – Περιβάλλον – Πράσινες Πόλεις.
 
17.   Αξιολόγηση από το ΤΕΕ των λογισμικών της αγοράς (π.χ. στα στατικά, μέσω όμοιας επίλυσης συγκεκριμένου παραδείγματος).
 
18.   Πιστοποίηση από το ΤΕΕ προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο παραγωγής μηχανικών.
 
19.   Το ΤΕΕ να αναλάβει να συγκροτήσει Μητρώο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, μετά από κατάρτιση μελών του.
 
20.   Να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση των κτηματολογικών γραφείων ο μηχανικός από το γραφείο του και να υλοποιηθούν τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία.

21.   Δυνατότητα δωρεάν απόκτησης Ευρωκωδίκων, προτύπων ΕΛΟΤ και Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) από τους μηχανικούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν αυτές τις νομοθετημένες προδιαγραφές.
 
22.   Συμβολή του ΤΕΕ στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, με ευαισθητοποίηση των μελών του και ορισμό μηχανικών για περιοδικό έλεγχο τήρησης μέτρων ασφαλείας σε μεγάλα έργα.

23.   Συμβολή του ΤΕΕ στην τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, με ευαισθητοποίηση των μελών του και ορισμό μηχανικών για περιοδικό έλεγχο τήρησης μέτρων πυρασφάλειας σε μεγάλα ακίνητα (>250 μ2) και για συγκεκριμένες χρήσεις (εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, γραφεία, χώροι συνάθροισης κοινού, παιδικές χαρές, παιδότοποι κλπ.)


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού