Ρόδος 23-12-2016 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χρήσιμα
Ρόδος 23-12-2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου» με κωδ.ΟΠΣ 5001346 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Νότιο  Αιγαίο  2014-2020»    ΠΟΥ  ΘΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού