Δήμος Ν. Σμύρνης 18-4-17 - afetiria

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χρήσιμα
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης (Ν.Αττικής) ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στα πλαίσια  υλοποίησης της δράσης « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ »: 1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 8/04/2017-18/04/2017

(ΨΗΑΙΩΚ3-Ζ3Ω)
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού